Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства безбједности, донио је Одлуку о измјени Одлуке о прописивању додатних услова за улазак странаца у Босну и Херцеговину, у циљу остваривања принципа јединства породице и заштите интереса дјеце.

Измјеном Одлуке се одобрава улазак у Босну и Херцеговину малољетним странцима који су у пратњи родитеља или старатеља држављанина Босне и Херцеговине. Истовремено је улазак у Босну и Херцеговину одобрен и странцу који је супружник држављанина Босне и Херцеговине.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном гласнику БиХ”.