Савјет министара БиХ на данашнјој 12. сједници донио је Одлуку о  допуни Одлуке о прописивању додатних услова за улазак странаца у Босну и Херцеговину.

Допуном Одлуке омогућавају се улазак и боравак у БиХ држављанима земаља чланица Европске уније и  земаља чланица Шенгенског споразума, као и странцима који посједују вишекратну шенгенску визу или визу земаља Европске уније или одговарајућу дозволу боравка у земљама Европске уније и шенгенског подручја, под условом да посједују потврду о негативном тесту на вирус САРС-Ков-2, не старију од 48 часова од тренутка уласка. Одлука ће се примјењивати од 16. јула 2020. године.

Држављани ових земаља обавезни су придржавати се и поштовати сва упутства и наредбе надлежних органа  БиХ (епидемиолошких и здравствених).

Од ове одлуке изузети су држављани Републике Хрватске и они улазе у складу са раније донесеном Одлуком о прописивању дододатних услова за улазак странаца у БиХ, када им је омогућен улазак у БиХ заједно са држављанима Србије и Црне Горе.

Преузето: Савјет министара Босне и Херцеговине