У оквиру подршке коју Министарство за људска права и избјеглице БиХ пружа Влади Брчко дистрикта БиХ на реализацији Стратегије развоја сарадње с исељеништвом Брчко дистрикта БиХ за период 2020-2024 година (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 6/20), дана 03.11.2020.године одржана је онлајн обука за руководиоце/службенике БД БиХ који су ангажовани на реализацији Стратегије на тему ”Профил исељеништва из БиХ”. Циљ обуке је био стицање знања о профилу исељеника и кључним факторима који утичу на поимања, интерес и перцепцију исељеника у домену повезаности са земљом поријекла. Ова прва у низу обука ће омогућити службеницима Брчко дистрикта упознавање са исељеништвом и лакше праћење наредних обука у овој области.

Обуку су одржали представници Сектора за исељеништво Министарства за људска права и избјеглице БиХ, а учесници обуке су били представници различитих Одјељења Владе Брчко дистрикта: Кабинет градоначелника, Одјељење за јавне послове, Одјељење за комуналне послове, Одјељење за привредни развој, спорт и културу, Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове, Одјељење за образовање, Одјељење за јавни регистар, Комисија за вриједносне папире, Фонд здравственог осигурања, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ, Дирекција за финансије Брчко дитрикта БиХ, Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Вијећу министара БиХ и др.

Министарство је такође обезбиједло да се службеници Брчко дистрикта ангажовани на реализацији Стратегије придруже обуци “Разумијевање исељеништва из БиХ и различитих модела за ангажовање дијаспоре које имају друге државе/владе” која се реализује кроз пројект “Дијаспора за развој (Д4Д)” у периоду 03-05 новембар 2020.године.