У циљу унапређења сарадње, Министарство за људска права и избјеглице БиХ организује Конференцију дијаспоре из Босне и Херцеговине под називом „Значај дијаспоре за Босну и Херцеговину“, која ће се одржати 13. и 14. јуна 2018. године у хотелу Холидeј у Сарајеву.

Њено одржавање планирано је активностима у оквиру пројекта Дијаспора за развој, који је пројекат Владе Швицарске и Министарства за људска права и избјеглице БиХ, у партнерству са UNDP и IOM у Босни и Херцеговини.

Конференцији ће присуствовати представници организација исељеништва Босне и Херцеговине и  успјешни појединци, представници амбасада у Босни и Херцеговини, међународних организација, институција на државном и ентитетском нивоу, јединица локалне самоуправе и невладиних организација.

Јачање сарадње један је од кључних принципа Политике о сарадњи са исељеништвом, чијим је усвајањем прошле године Вијеће министара БиХ утврдило правце дјеловања Босне и Херцеговине према исељеништву.

Циљ Министарства за људска права и избјеглице БиХ, у чијој је надлежности креирање политике према исељеништву, је да на овој конференцији, окупљајући више од 30 представника исељеништва из 14 земаља и представнике релевантних институција свих нивоа власти, истакне важност исељеништва и пружи могућност отварања тема којим ће се указати на улогу исељеништва у друштвено-политичком животу у Босни и Херцеговини, као и на проблеме с којима се исељеништво суочава у Босни и Херцеговини.