Вјеће министара Босне и Херцеговине је у априлу 2018. године усвојио Миграциони профил за 2017. годину.

Ово је 10. миграциони профил којим Вјеће министара БиХ на годишњем нивоу испуњава једну од обавеза у процесу либерализације визног режима те осигурава увид у кључне трендове у области миграција.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, у оквиру своје надлежности за исељеништво, припрема анализу стања бх. исељеништва на годишњем нивоу, а односи се на податке о њиховом броју, статусу, запослености, укљученост у образовни систем и интегрираност у државама пријема.

Укупан број особа поријеклом из Босне и Херцеговине који живе у исељеништву у 2017. години је процијењен на најмање два милиона.

Подаци о броју прве генерације емиграната из БиХ, односно оних који су рођени у БиХ а живе изван њених граница, износи 1.691.350 особа,  што Босну и Херцеговину позиционира на 16. мјесто у свијету према стопи емиграције у односу на број становника у земљи (44,5%).

Бх. исељеници живе широм свијета, а званични подаци доступни су за 51 земљу. Највећи број исељеника живи на територији Европе (око 60%), те Сјеверне Америке и Аустралије.

Миграциони профил Босне и Херцеговине за 2017. годину можете преузети овдје, на сва три службена језика у употреби у Босни и Херцеговини и на енглеском језику.