Недавно је из штампе изашао уџбеник намијењен дјеци у босанскохерцеговачком исељеништву, која похађају наставу од 5. до 9. разреда у допунским основним школама, а који носи наслов „Културна и друштвена историја народа Босне и Херцеговине“.

Издавач овог уџбеника је Министарство цивилних послова БиХ, а бит ће од великог значаја за младу босанскохерцеговачку популацију која живи изван своје домовине, као и за наставно особље које изводи наставу у складу с актуелним Наставним планом и програмом за допунске школе у босанскохерцеговачком исељеништву.

Аутори који су радили на припреми овог уџбеника су кроз наставну грађу обухватили најважније елементе друштвеног и културно-историјског идентитета Босне и Херцеговине и он садржи поглавља која се баве језицима и књижевности народа Босне и Херцеговине, музичком и ликовном културом, географијом и историјом. Уџбеник је усклађен  с Наставним планом и програмом и прилагођен садржајно  узрасту ученика, а аутори су настојали  да испоштују норму стандардних језика, која је препозната у ономе што је заједничко за службени босански, хрватски и српски језик у Босни и Херцеговини и два писма која су у употреби.

Вјерујемо да ће овај уџбеник допринијети развоју свијести о изузетним босанскохерцеговачким вриједностима, унаприједити квалитет допунске  наставе, а прије свега, омогућити стицање нових знања о својој домовини свим будућим генерацијама у босанскохерцеговачком исељеништву.