Пројекат Дијаспора за развој је пројекат Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Владе Швajцарске, у партнерству са УНДП БиХ и ИОМ БиХ.

Град Зеница у склопу овог пројекта проводи програм обуке кандидата кроз IV циклуса, а кроз имплементацију локалне иницијативе унапријеђења квалитета радне снаге у металопрерађивачком сектору.

Локалним пројектом „Подршка запошљавању у металопрерађивачкој индустрији у Граду Зеници у сарадњи са привредним субјектима из дијаспоре“ предвиђен је трансфер знања и технологија у специјалистичким металским занимањима. Коначан резултат пројекта треба бити повећање конкурентности незапослених особа на локалном тржишту рада и повећање стопе запослености младе популације људи. Стално запослење би требало добити 15 најбољих кандидата који прођу обуку за завариваче и браваре.

Представници компаније из дијаспоре учествују директно у креирању програма стручне едукације за металска занимања и његовом спровођењу у оквиру приватног предузећа „Fuel Boss“ д.о.о. Зеница. Током успјешног I циклуса обуке, седам кандидата је добило прилику за ново запослење што и јесте крајњи циљ пројекта.

Седам од десет кандидата који су успјешно прошли I циклус обуке добило је Увјерење о завршеној едукацији, након чега је почео програм II циклуса обуке са укупно 10 кандидата.

 

Преузето: Зеница.ба