Цијенећи заинтересираност исељеништва из Босне и Херцеговине за инвестирање у БиХ, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, односно Сектор за исељеништво, је затражио информацију од Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (FIPA) о повластицама за инвестирање у БиХ.

У прилогу можете преузети детаљан одговор који се односи на повластице за инвестирање у Босну и Херцеговину (увоз робе, пренос опреме и средстава за наставак привредне дјелатности у БиХ и друга битна питања која се односе на инвестирање), уз напомену да се права и повластице односе како на страна физичка и правна лица тако и на држављане БиХ.

Заинтересиране инвеститоре из исељеништва БиХ упућујемо да користе услуге Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА),  која пружа подршку инвеститорима – од асистирања у процесу оснивања и регистрације фирме, презентације доступних пројеката, као и даљег пословању фирме у БиХ.

Детаљне информације о повластицама за стране и домаће инвеститоре у Босни и Херцеговини можете преузети ОВДЈЕ