Драги посјетиоци Интерактивног портала за Дијаспору из Босне и Херцеговине,

често кажемо како ми имамо двије Босне и Херцеговине – једну овдје, а другу у педесет и једној земљи свијета, гдје живи око два милиона наших људи.

То је огроман потенцијал наше земље на чему се темељи и «Политика о сарадњи с исељеништвом Босне и Херцеговине», а коју је Савјет министара усвојио у априлу 2017. године.

Наше исељеништво је и даље веома заинтересовано за јачање веза са домовином као и за улагање у БиХ, а тиме и за директан утјецај на њен економски, културни, друштвени и сваки други вид развоја. О значају тих улагања довољно говори податак да исељеништво у нашу земљу, само путем дотација, годишње пошаље више од двије милијарде КМ.

Међутим, иако економско увезивање и улагање у БиХ јесте један од циљева Политике, сматрам како у нашем исељеништву имамо бројне друге неискориштене потенцијале, који нису искључиво економски, а могу помоћи развоју и напретку БиХ. Ту мислим на научне, културне везе, односно добру интегрисаност коју исељеници имају у земљама пријема, а што јесте изузетно квалитетна основа за подршку БиХ европским интеграцијама и побољшању имиџа наше земље у свијету.

С друге стране, међу најчешће истицаним захтјевима исељеништва према Босни и Херцеговини су помоћ државе у организовању наставе на матерњем језику, подршка активностима организација у исељеништву, побољшана сарадња и укључивање других институција у сарадњу с исељеништвом, нарочито већи ангажман дипломатско конзуларних представништава БиХ, отварање културних центара БиХ у земљама пријема, већа укљученост исељеништва у друштвено економски живот у Босни и Херцеговини…

Сва ова питања су на адекватан начин третирана кроз «Политику о сарадњи с исељеништвом», док управо овај портал видим као идеалну платформу за комуникацију и заједничко изналажење рјешења на обострано задовољство, јер увјерена сам, само заједничким дјеловањем можемо постићи квалитетне резултате.

Битно је истаћи како бројне активности не би биле проводиве, па тако вјероватно ни успостављање овог портала, без значајних новчаних средстава наших пријатеља и партнера у пројекту «Дијаспора за развој» – прије свега Владе Швицарске, на чему смо им веома захвални.

Семиха Боровац,

министрица за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине