У Сарајеву је 14.8.2019. године потписан Меморандум о сарадњи између Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Групације Наша перспектива, чиме су се стране потписнице усагласиле да ће допринијети већем ангажману исељеништва у друштвено-економском развоју БиХ.

Сарадња потписница Меморандума ће се одвијати у сљедећим подручјима: међусобно информисање и размјена информација, умрежавање са различитим актерима у исељеништву и БиХ, заговарање и заједнички наступ ка институцијама у БиХ у циљу већег укључивања  исељеништва у развој јавних политика, пружање квалитетнијиих услуга исељеништву укључујући информисање о правима чланова исељеништва у БиХ и заједничко пружање подршке улагачима, обострана промоција, те сарадња на било којим другим активностима у циљу јачања улоге исељеништва у друштвено-економском развоју БиХ.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ је надлежно за креирање политике Босне и Херцеговине према исељеништву. У оквиру овог Министарства дјелује Сектор за исељеништво, који има два одсјека: Одсјек за статусна питања и информисање исељеништва и Одсјек за привредну, образовну, научну и културну сарадњу.

Групације Наша перспектива већ 10 година ради на укључивању исељеништва у развој БиХ. У склопу Групације дјелује Бизнис центар бх. дијаспоре, Глобална развојна мрежа бх. дијаспоре, те Бизнис форум бх. дијаспоре – БХдиаФор који се сваке године организује на другој локацији у БиХ.