Након што је крајем седмог мјесеца потписан Уговор о успостави платформе виртуалног матичара (Е-матичар), данас је исти пуштен у рад.

Особе чије се матичне књиге воде на подручју општине Крешево своје изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању моћи ће затражити путем ове апликације.

Документи ће бити достављени поштом, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом на адресу назначену у захтјеву.

Платформу е-Матичар можете пронаћи и користити на службеној страници Опћине Крешево, kresevo.ba.

Реализацијом овог пројекта, а уз подршку Министарства за људска права и избјеглице БиХ, услуге матичне канцеларије учинит ће се доступнијим грађанима настањеним ван мјеста пребивалишта.