Др.сци Мухидин Лелић, са адресом боравка у САД-у, током октобра 2019. године био је ангажован на Електротехничком факултету Универзитета у Сарајеву и Електротехничком факултету Универзитета у Тузли као један од учесника програма преноса знања из исељеништва у јавне институције у Босни и Херцеговини, а који се реализује у оквиру пројекта „Дијаспора за развој“- пројекат Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине и Владе Швицерске, у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) и Међународном организацијом за миграције (ИОМ).

Др. Лелић је извршни савјетник и директор за примијењена истраживања и развој у Qуанта Тецхнологy са преко 38 година искуства у индустријском и академском окружењу. Посједује доказане јединствене вјештине у иновацијама и производима развијеним у више индустријских грана, укључујући електроенергетске системе, заштиту и сигурност, медицинску дијагностику, фотонику и развој софтвера. Др. Лелић је сарађивао са неколико универзитета у Европи и САД-у и водио неколико високо квалификованих међународних тимова стручњака који су испоручивали иновативне производе на глобално тржиште. Искусан је у планирању и извођењу пројеката, стратегији производа, мапама пута и развоју интелектуалног власништва. Др. Лелић је такође власник 26 америчких патената.

У оквиру предавања која је одржао на факултетима у Сарајеву и Тузли, др. Лелић је дао преглед нових технологија паметних мрежа и објаснио њихову улогу у омогућавању интеграције широког распона дистрибуираних енергетских ресурса. Нове технологије укључују развој ефикасније, поуздане и економичне производње енергије из обновљивих извора, технологије складиштења енергије, електричних возила (ЕВ), надзорних, заштитних, аутоматизацијских и контролних уређаја које нуде значајне могућности за остварење одрживе енергетске будућности. Фокус предавања био је на трендовима у примјени и управљању ДЕР-ом, микро-мрежама, складиштењем енергије и инфраструктуром електричних возила, као и економским и технолошким могућностима регионалних јавних предузећа, академских институција и индустрије да учествују и имају користи од Смарт Грид технологија.

Предавањима је присуствовао велики број стручњака из електропривредних компанија за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, те велики број инжењера из привреде и студената.