Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности БиХ, донијело је Одлуку о допунама Одлуке о прописивању додатних услова за улазак странаца у Босну и Херцеговину, чиме се пословним људима омогућава улазак у БиХ, као и породицама умрлих ради присуства укопу, уз испуњавање одређених услова.

Одлуком се омогућавају улазак и боравак странцу који у Босну и Херцеговину улази због пословних обавеза, под условом да посједује позивно писмо правног лица из Босне и Херцеговине које га ангажује у БиХ и потврду о негативном тесту на вирус SARS-COB-2 овлаштене лабораторије, не старију од 48 сати од тренутка уласка.

Одредбе о забрани уласка из члана 2. ове одлуке не примјењују се на држављане Босне и Херцеговине које имају двојно држављанство те они могу ући у Босну и Херцеговину са личном картом издатом од надлежног тијела Босне и Херцеговине, без обзира на начин уласка у другу државу из које се враћају. Бх. држављани с двојним држављанством који немају нити један документ Босне и Херцеговине, а желе повратак у БиХ, могу се обратити дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине у земљи у којој бораве за издавање путног листа.

Истовремено је омогућен боравак у Босни и Херцеговини странцима, члановима уже породице (брачни партнер, родитељи, дјеца, браћа и сестре) умрле особе ради присуства њеном укопу, највише 72 сата од тренутка уласка у БиХ, не рачунајући евентуални период изолације, под условом да посједују доказе о смрти и сродству са умрлом особом.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном гласнику БиХ”.