На веб страници Града Зеница у сриједу 18.09.2019. године креиране су и пуштене у јавност (активиране) двије додатне јавне услуге – и то  е-дијаспора и е-матичар.  Град Зеница је препознао представнике дијаспоре као директне кориснике административних и информативних услуга чиме се настоје ојачати комуникација и партнерство с дијаспором кроз адекватно пружање јавних услуга у складу с израженим потребама дијаспоре.

Услуге су лоциране на веб страници Града www.zenica.ba под е-сервиси:

е-матичар

http://www.zenica.ba/gradska-uprava/gradske-sluzbe/sluzba-za-opcu-upravu/e-maticar/

е-дијаспора

http://www.zenica.ba/e-servisi/e-dijaspora/.

Конкретне интервенције које су до сада реконструкцијом wеб странице Града Зенице и интегрисањем модула за дијаспору и апликације за регистрацију дијаспоре, ће допринијети успостављању директне комуникације са Зеничанима изван БиХ, те значајно олакшати пут у кориштењу ових јавних услуга у будућности.

Реализација горе наведених активности је подржана кроз пројекат Дијаспора за развој, који је пројекат Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Владе Шajцарске, у партнерству са УНДП БиХ и ИОМ БиХ.