• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Da li ćete se registrovati za glasanje na Općim izborima 2018. godine u Bosni i Hercegovini?

  • NE, komplikovana mi procedura (15%, Glasova: 6)
  • NE, nisam zainteresovan/a (20%, Glasova: 8)
  • DA (65%, Glasova: 27)

  Sve ocjene: 41

  Otvoreno: 16.05.2018 @ 14:34
  Zatvoreno: No Expiry

  Kako ocjenjute saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini?

  • Ne znam (7%, Glasova: 6)
  • Loša (65%, Glasova: 53)
  • Dobra (5%, Glasova: 4)
  • Vrlo dobra (10%, Glasova: 8)
  • Odlična (13%, Glasova: 11)

  Sve ocjene: 82

  Otvoreno: 18.01.2018 @ 9:15
  Zatvoreno: No Expiry

  Pitajte nas