Da li ćete se registrovati za glasanje na Općim izborima 2018. godine u Bosni i Hercegovini?

  • NE, komplikovana mi procedura (0%, Glasova: 0)
  • NE, nisam zainteresovan/a (6%, Glasova: 1)
  • DA (94%, Glasova: 17)

Sve ocjene: 18

Otvoreno: 16.05.2018 @ 14:34
Zatvoreno: No Expiry

Kako ocjenjute saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini?

  • Ne znam (7%, Glasova: 6)
  • Loša (65%, Glasova: 53)
  • Dobra (5%, Glasova: 4)
  • Vrlo dobra (10%, Glasova: 8)
  • Odlična (13%, Glasova: 11)

Sve ocjene: 82

Otvoreno: 18.01.2018 @ 9:15
Zatvoreno: No Expiry

Pitajte nas