Kako ocjenjute saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini?

  • Ne znam (7%, Glasova: 5)
  • Loša (66%, Glasova: 48)
  • Dobra (5%, Glasova: 4)
  • Vrlo dobra (8%, Glasova: 6)
  • Odlična (14%, Glasova: 10)

Sve ocjene: 73

Otvoreno: 18.01.2018 @ 9:15
Zatvoreno: No Expiry

Pitajte nas