St. Louis Bosnians, Inc.

Saint Louis, MO 63105,

+13146691584

acogo@stlbosnians.org

www.stlbosnians.org

St. Louis Bosnians, Inc. je neprofitna organizacija bazirana u St. Louis-u, država Missouri, SAD koja od 2011 godine radi na promociji bosanskohercegovačke zajednice i Bosne i Hercegovine u državi Missouri. Kroz obrazovne programe, manifestacije kulturnog karaktera, te humanitarni rad u St. Louisu i Bosni i Hercegovini, nastojimo propagirati pozitivne vrijednosti naše zajednice i unaprijediti vezu i razumjevanje između naše zajednice i drugih zajednica kako u St. Louisu tako i u Bosni i Hercegovini.

Pitajte nas