Centrar savremenih inicijativa Austrija – CSI

4020 Linz,

0043 732 302 734

info@zzi.at

www.zzi.at

Centar savremenih inicijativa Austrija - CSI je kulturno-znanstvena mreža, osnovana 14. jula 2004. godine sa sjedištem u Lincu, nastalo kao rezultat inicijative skupine mladih ljudi. Želju za osnivanjem ovakvog centra u najvećoj mjeri je pokrenula činjenica da danas, pored velike historijske i kulturne veze između Austrije i Bosne i Hercegovine, postoji veoma mali broj nevladinih udruženja austrijsko-bosanskohercegovačkog prijateljstva. Na globalnom planu, CSI Austrija je nestranačka i multikulturalna platforma za razvojnu saradnju kulturnih, naučnih i društvenih projekata između Austrije i Bosne i Hercegovine, te samim time služi i kao kulturni most između dviju država i njihovih naroda. Na lokalnom nivou, udruženje se putem različitih aktivnosti zalaže za kulturu suživota, te potiče razumjevanje među ljudima različitih kulturnih identiteta.

Pitajte nas