Bosansko-Hercegovacki Centar Springvale

Springvale South 3172, VIC,

+61 402 486 830

atko_mesic@hotmail.com

bhcentar.com.au

Bosansko-Hercegovacki Centar Springvale osnovan je 14. oktobra 1993. kao kulturno-sportska organizacija sa ciljem da okuplja pripadnike bosansko-hercegovacke dijaspore u Melburnu. Rad BH Centra se odvija u vidu raznih sekcija, od kojih je fudbalska najmasovnija. Klub se takmici pod imenom Heatherton United u Fudbalskoj federaciji Viktorije. Osim dva tima seniora, BH Centar posvecuje veliku paznju radu sa juniorima, kako djecacima, tako i djevojcicama. BH Centar je jedna od rijetkih klubova koji je vlasnik zemljista povrsine preko 4 hektara (482 Springvale Rd, Springvale), sa dva velika igralista, salom sa oko 300 mjesta, kantinom i parkingom. BH Centar Springvale je ukljucen u sve aktivnosti u bh. zajednici u Melbournu i Australiji (npr: obiljezavanje znacajnih datuma za Bosnu i Hercegovinu, humanitarni koncerti, kulturno-zabavni programi, odrzavanje konzularnih dana, itd.).

Pitajte nas