U okviru druge projektne komponente, u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH u maju 2017. godine, otvoren je javni poziv za 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) (Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša) za operacionalizaciju njihovih prioritetnih razvojnih projekata u saradnji s dijasporom. Sporazumi o implementaciji projekata potpisani su 4. jula 2017. godine, sa svih deset jedinica lokalne samouprave. Implementacija projekata je u toku, a u konačnici će rezultirati otvaranjem 99 novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od poljoprivrede za 185 domaćinstava, tri nove investicije i otvaranje 12 novih usluga za dijasporu. Početkom 2018. godine, nakon uvrštavanja koncepta migracije za razvoj u strateške dokumente, slični projekti će biti podržani i u preostalih pet JLS učesnica projekta (Bijeljina, Bratunac, Lopare, Zenica i Žepče).