Početna stranica Forumi Nauka i tehnologija Transfer znanja Integrali diferencijalnih formi

Sajam ideja

Integrali diferencijalnih formi
Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Mitar
  Sudionik

  Matematika (od grčkog mathema – znanost) je egzaktna (točna, nedvojbena) znanost koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći matematičku logiku. Matematika izniče gdje god se pojavljuju pitanja vezana za veličinu, strukturu, prostor ili promjenu.

  Marina
  Sudionik

  Jednu od prvih rigoroznih matematičkih definicija određenog integrala dao je Bernhard Riemann. Zasnovana je na postupku graničnih vrijednosti pravokutnih površina kojima se aproksimira površina između krivulje i x-osi, njezinim dijeljenjem (razdiobom, subdivizijom) u vertikalne pravokutne odsječke. Pri tome se promatraju dvije aproksimacije; aproksimacija površinama većima od tražene površine, te aproksimacija površinama manjima od tražene površine. Te se aproksimacije nazivaju gornjom i donjom integralnom (ili Darboux-ovom) sumom. Ako se smanjivanjem širine intervala nad kojima su konstruirane aproksimativne površine, na način da maksimalna širina intervala razdiobe teži ka nuli, dobije konačna granična vrijednost, te ako je ta granična vrijednost jednaka za gornju i donju integralnu sumu, kažemo da određeni integral postoji i poprima vrijednost tog graničnog izraza

  Za matematičare

  EdinaBiH
  Moderator

  Finansijska matematika je grana primenjene matematike koja se bavi izračunavanjem problema računanja interesa (prostog i složenog ili interesa na interes). Ona sadrži veliki aparat formula.

  Finansijska matematika obuhvata čitav niz problema, vezanih za izračunavanje krajnje vrednosti kapitala, ako je data njena početna vrednost koja je uložena uz složen interes i obrnuto izračunavanje početne Finansijska matematika

Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
ODGOVORI
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.