Đemila Gabriel, počasna konzulica BiH u Australiji, posjetila je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u petak 27.7.2018. godine gdje je razgovarala sa Kemom Saračem, pomoćnikom ministrice za iseljeništvo i Ismom Stanić, šeficom Odsjeka za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju u Sektoru za iseljeništvo. Tokom sastanka, gđa Gabriel...